Evolve
v/ Mikkel Meyer Andersen (ph.d. i anvendt statistik)

Specialist i statistik, beslutninger under usikkerhed og udvikling af forretningsunderstøttende applikationer.

Profil

Evolve har eksisteret siden 2006 og har bl.a. leveret løsninger til:

De leverede løsninger er bl.a. statistiske analyser, planlægning af forsøg, software til at assistere læger, projektstyringssystem (med aktører, projekter, økonomi mm.). Løsningerne er blevet udviklet ved hjælp af kompetencer indenfor statistik, matematik og datalogi.

Kompetencer

Vi er specialister i beslutninger under usikkerhed, statistik og udvikling af applikationer, der kan bidrage til at understøtte forretningen og processer heri.

Når man skal tage beslutninger under usikkerhed, skal man kunne håndtere denne usikkerhed korrekt for ikke at blive vildledt. Det gælder eksempelvis i risikovurderinger. Hvad betyder enkelte elementers usikkerhed for det samlede system? Det kan eksempelvis være budgettering, hvor man kan lave usikkerhedsvurdering på delprojekter og disse usikkerheder skal kombineres til en usikkerhedsvurdering på det samlede projekts økonomi. Det hjælper vi med.

Ofte skal der statistik til for at kunne drage konklusioner på grundlag af data eller detektere tendenser i data. Det kan også være, at man har store mængder data (fx genetisk information eller produkttransaktioner), og så skal tungen holdes lige i munden. Nogle af udfordringerne er, at det ikke må tage for lang tid og at man skal være sikker på at udtrække den relevante information. Udfordringer som disse betegnes ofte som maskinlæring eller data mining. Det hjælper vi med.

Når man driver en forretning, er det med at få automatiseret opgaver så man har tid til andre ting. Derudover giver it også nye muligheder for at forbedre bl.a. service og leveringstid. Ofte vil der i sådanne situationer være brug for udvikling af forretningsunderstøttende applikationer. Det hjælper vi med.

Til hver opgave vurderes naturligvis, hvad det rigtige vil være til at løse netop denne opgave. Hvis man kun har en hammer i sin værktøjskasse ligner alt søm. Vi anvender derfor en lang række forskellige værktøjer, således opgaver løses bedst muligt. Det betyder, at vi har leveret softwareløsninger i bl.a. Microsoft Excel, JavaScript, VBA, C#, R, PHP, C++, SPSS m.fl.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller forespørgsler på uddybende kommentarer.

Stamoplysninger

Navn: Evolve v/ Mikkel Meyer Andersen
(Ph.d. i anvendt statistik / LinkedIn-profil)
Adresse: Tranekæret 3
9320 Hjallerup
Tlf.: 40 62 29 87
E-mail: ma  [@] fjern dette evolve  [.]  dk
CVR: 27 30 66 75